показвам

показвам
гл. - соча, посочвам, означавам, обозначавам, отбелязвам, определям, изтъквам, откривам, представям, явявам
гл. - демонстрирам, излагам, показвам на бял свят, излагам на бял свят, изкарвам наяве
гл. - разкривам, разбулвам
гл. - обръщам внимание, сигнализирам
гл. - бележа, маркирам
гл. - проявявам
гл. - доказвам
гл. - извеждам, изваждам, подчертавам, изразявам
гл. - издавам, подавам, изплезвам
гл. - изкарвам напред, изнасям
гл. - казвам, обяснявам
гл. - свидетелствувам за
гл. - давам
гл. - парадирам, перча се, важнича
гл. - стърча, подавам се
гл. - характеризирам, отличавам, засвидетелствувам

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • показвам се — гл. появявам се, представям се, явявам се, излизам напред, подавам се, бия на очи, правя впечатление, проличавам, хвърлям се в очи, изплувам, излизам на повърхността, лъсвам, излагам се, изпъквам, откривам се, излизам навън, виждам се, мяркам се …   Български синонимен речник

  • показвам си зъбите — словосъч. зъбя се, озъбвам се словосъч. ръмжа, съскам, недоволствам, хапя …   Български синонимен речник

  • докарвам се — гл. старая се, стремя се, показвам се грижлив, показвам се старателен, угоднича, умилквам се, любезнича, съм любезен, мазня се, подмазвам се гл. кича се, гиздя се, крася се гл. преструвам се, превземам се, курдисвам се …   Български синонимен речник

  • парадирам — гл. манифестирам, показвам се гл. важнича, надувам се, перча се, гордея се, големея се, придавам си важност гл. излагам на показ гл. показвам …   Български синонимен речник

  • перча се — гл. пъча се, перя се, дуя се, надувам се, надигам се, придавам си важност, важнича, парадирам, гордея се, горделив съм, държа се на голямо, виря глава, виря нос, вирнал съм глава, вирнал съм нос, гледам отвисоко, големея се гл. показвам се,… …   Български синонимен речник

  • подавам се — гл. показвам се, явявам се, появявам се, излизам навън, излизам наяве, виждам се, мяркам се гл. никна, раста, пониквам, пораствам, изниквам гл. изплувам, излизам на повърхността гл. стърча, издавам, показвам …   Български синонимен речник

  • обличати —  (да) показвам нечие истинско лице; (да) показвам; (да) откривам …   Църковнославянски речник

  • бележа — гл. записвам, вписвам, означавам, отбелязвам, набелязвам, забелязвам гл. определям, показвам, посочвам, маркирам, поставям знак, слагам белег гл. соча, давам гл. характеризирам, отличавам, засвидетелствувам …   Български синонимен речник

  • блясвам — гл. светвам, изгарям, проблясвам, лъсвам, блещя гл. показвам се, появявам се, проявявам се, изпъквам, ставам личен, правя впечатление, отличавам се гл. избухвам, разгарям се, засиявам гл. припламвам, святкам …   Български синонимен речник

  • важнича — гл. големея се, надувам се, перча се, парадирам, гледам отвисоко, дуя се, гордея се, възгордявам се, държа се на голямо, възголемявам се, пъча се, придавам си важност, правя се на важен, виря си носа, вирнал съм нос, вирнал съм глава, виря си… …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”